Tỉnh Khánh Hòa mở đường phát triển bất động sản du lịch

6:58 sáng 07/03/24

Khánh Hòa vừa công bố cấp giấy chứng nhận cho căn hộ du lịch không phải đất ở. Quyết định này mang lại lợi ích cho nhà đầu tư và địa phương. Các căn hộ du lịch đa dạng giúp...

0943015015
Liên hệ